21 d’abril 2006

Web interessant sobre dinamització de la biblioteca escolar

Glòria Durban, bibliotecària de la Biblioteca Pare Blanc a l´Escola Tècnica Professional del Clot, on vaig tenir la sort d´iniciar (amb una substitució de tres mesos el curs 1997-98) la meva activitat docent, és la creadora i administradora de la web www.bibliotecaescolar.info, que a mí m´interessa destacar especialment perquè ofereix exemples d´activitats concretes d´ALFIN que es poden dur a terme amb els alumnes de primària i primer curs d´ESO (sota el nom d´itinerari formatiu per a arribar a ser un expert en informació), a més d´una àmplia bibliografia i enllaços a webs d´interès sobre la biblioteca escolar i l´ALFIN.

Ensenyem a consultar els catàlegs a classe!

Ser professor interí ha afavorit que en pocs anys de feina hagi passat per molts instituts i puc dir que a cap d´ells m´he trobat que s´hagi dedicat ni una sola hora de classe a explicar els alumnes la utilitat de fer servir els catàlegs de les biblioteques a l´hora de documentar-se sobre un tema. Crec que és un exemple ben concret d´una activitat que en realitat és molt senzilla de fer i que pot ser molt profitosa, especialment per als alumnes de batxillerat que han de començar a recopilar informació per al seu treball de recerca. En aquest sentit, recordo que en un dels instituts on he treballat es passava als alumnes de batxillerat un dossier molt didàctic i detallat sobre la metodologia a seguir en l´elaboració d´un treball de recerca, però que en arribar a l´apartat sobre com buscar informació resultava molt fluixet. Bàsicament venia a dir que es pot buscar a Internet, i adjuntava una llista de quatre o cinc cercadors, o també es pot buscar en una biblioteca, ja sigui la del centre o una biblioteca pública. Això últim ho completava amb un llistat de noms i adreces postals de totes les biblioteques públiques de Santa Coloma de Gramenet -municipi on es trobava el centre- i de Barcelona.
I ja posats, no estaria bé mostrar als alumnes els tipus de cerca que poden fer (per títol, autor, matèria, paraula clau, amb operadors booleans, a totes les biblioteques o només unes molt concretes, etc.)? I com interpretar les fitxes dels documents trobats (isbn, signatura topogràfica, etc.)? I com aconseguir tenir a les seves mans el document trobat (desplaçar-se a la biblioteca on es troba i localitzar per sí sols el document al prestatge, o demanar un préstec interbibliotecari, etc.)?
Intentar fer això és, des del meu punt de vista, una responsabilitat nostra (un altre tema és durant quines hores de classe!). Els alumnes han d´haver-se exercitat en la consulta a catàlegs abans d´enfrontar-se a la realització d´una treball de recerca i no podem esperar que aprenguin sols.

18 d’abril 2006

Concursar per innovar? Biblioteca "puntedu"

Fins el proper 28 d´abril els centres educatius públics i privats concertats de Catalunya poden concursar (DOGC núm.4596) per obtenir del Departament d´Educació certs ajuts per a la realització de projectes d´innovació educativa de determinades temàtiques. Una d´elles rep el nom de Biblioteca escolar: "puntedu", espai de coneixement i aprenentatge. Segons el DOGC, l´objectiu és "potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d´informació (...) prioritzar el seu ús com a espai d´aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars (...) i promoure l´hàbit lector". Els centres seleccionats rebran una dotació econòmica màxima de 2.000 €, accés al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca, materials didàctics, formació específica del professorat responsable del projecte (un màxim de 30 hores el primer curs), participació en el seminari "El gust per la lectura" i, en el cas de centres públics, podrien rebre també equipament informàtic i increment d´hores de professorat (sembla que fins a 1/2 jornada).
Ja em sembla bé que el departament decideixi potenciar les biblioteques i tot esforç és benvingut però aquest és insuficient per moltes raons:
1) No soluciona el dèficit de recursos materials i humans per a les biblioteques escolars. Aquestes continuen depenent del voluntarisme del professorat. És a dir, si en un centre hi ha professors interessats i disposats a dedicar energies i temps extra de feina a l´organització de la biblioteca la cosa pot anar bé, però si no és així, què passa? Qui redactarà el projecte per optar a aquests ajuts? Com ho farà si no té uns coneixements mínims? Adquirirà aquests coneixements amb només 30 hores de formació?
2) Si el programa ePergam funciona ( sembla que està en proves de d´almenys març de 2005) és vital que es posi a l´abast de tots els centres docents i és igualment urgent que es garanteixi disponibilitat de temps d´algú ben format (al meu entendre, millor un bibliotecari que un docent) que s´encarregui de la catalogació, organització dels espais, atenció als usuaris, etc. de la biblioteca. No pot ser que molts centres que fins ara han anat catalogant amb Access o algun altre programa hagin de continuar preocupant-se per si la feina que han fet fins ara la podran exportar a l´ePergam.
3) Hi ha una dita que vé a dir "allò que és urgent ens impedeix centrar-nos en allò que és necessari". Això és el que passa a molts centres respecte la biblioteca escolar. Si un centre té una biblioteca escolar amb un fons documental petit, mal conservat, mal organitzat, no catalogat o mal catalogat, poc usat, etc. no passa absolutament res. Això ens hauria d´escandalitzar, però l´administració sap que no pot exigir que una cosa funcioni bé si no posa els recursos necessaris.
En resum, aquest sistema de concurs és absurd. L´administració hauria de procurar recursos materials i humans a tots els centres sense excepció i, a mig termini, poder exigir un òptim funcionament de les biblioteques escolars a tots els centres.