21 d’abril 2006

Ensenyem a consultar els catàlegs a classe!

Ser professor interí ha afavorit que en pocs anys de feina hagi passat per molts instituts i puc dir que a cap d´ells m´he trobat que s´hagi dedicat ni una sola hora de classe a explicar els alumnes la utilitat de fer servir els catàlegs de les biblioteques a l´hora de documentar-se sobre un tema. Crec que és un exemple ben concret d´una activitat que en realitat és molt senzilla de fer i que pot ser molt profitosa, especialment per als alumnes de batxillerat que han de començar a recopilar informació per al seu treball de recerca. En aquest sentit, recordo que en un dels instituts on he treballat es passava als alumnes de batxillerat un dossier molt didàctic i detallat sobre la metodologia a seguir en l´elaboració d´un treball de recerca, però que en arribar a l´apartat sobre com buscar informació resultava molt fluixet. Bàsicament venia a dir que es pot buscar a Internet, i adjuntava una llista de quatre o cinc cercadors, o també es pot buscar en una biblioteca, ja sigui la del centre o una biblioteca pública. Això últim ho completava amb un llistat de noms i adreces postals de totes les biblioteques públiques de Santa Coloma de Gramenet -municipi on es trobava el centre- i de Barcelona.
I ja posats, no estaria bé mostrar als alumnes els tipus de cerca que poden fer (per títol, autor, matèria, paraula clau, amb operadors booleans, a totes les biblioteques o només unes molt concretes, etc.)? I com interpretar les fitxes dels documents trobats (isbn, signatura topogràfica, etc.)? I com aconseguir tenir a les seves mans el document trobat (desplaçar-se a la biblioteca on es troba i localitzar per sí sols el document al prestatge, o demanar un préstec interbibliotecari, etc.)?
Intentar fer això és, des del meu punt de vista, una responsabilitat nostra (un altre tema és durant quines hores de classe!). Els alumnes han d´haver-se exercitat en la consulta a catàlegs abans d´enfrontar-se a la realització d´una treball de recerca i no podem esperar que aprenguin sols.