26 d’abril 2006

Els ratolins de biblioteca navarresos: sèrie de documents BLITZ sobre biblioteques escolars

Als mestres i professors que necessitem de propostes d´activitats didàctiques concretes d´ALFIN per als nostres alumnes ens ha d´interessar fer un cop d´ull a la col·lecció de documents sobre biblioteques -amb el simpàtic nom BLITZ Ratón de biblioteca- dels nostres col·legues navarresos, accessible a la web de la Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales del govern navarrès. Una de les obres que hi podem trobar és Biblioteca y aprendizaje autónomo. Guía práctica para descubrir, comprender y aprovechar los recursos documentales, de Villar Arellano Yanguas. Ens presenta una proposta d´activitats a realitzar amb els alumnes que ocuparien sis sessions d´entre seixanta i noranta minuts de durada cadascuna. En totes elles es potencia el treball en equip i l´aprenentatge actiu (hi ha poques explicacions prèvies per part del professor), i es planteja una contextualització de les activitats de tipus lúdic. De cadascuna de les sessions es presenten tres versions diferents: una per als alumnes més petits de primària, una altra per als més grans de primària i/o més petits de secundària, i una altra per als més grans de secundària (inclòs el batxillerat).