25 d’abril 2006

Manifest per l´educació en comunicació àudiovisual i multimèdia

Llegeixo el següent titular al diari digital LaMalla.net:"Els usuaris dels mitjans demanen una assignatura obligatòria sobre comunicació audiovisual". Confeso que la primera reacció és la de pensar que ja està bé d´enredar amb la creació de noves assignatures, que si educació per a la ciutadania, que si educació vial, que si educació sexual, que si educació en hàbits nutricionals. que si comunicació audiovisual... I per què no sobre documentació digital? O sobre serveis d´informació i documentació? O sobre serveis i productes bancaris?
Crec que no sóc l´únic docent a qui no li fa gràcia la facilitat amb què s´atribueix genèricament a l´escola (i per extensió als que hi treballem) qualsevol problema presumptament nou que es detecta (accidents de trànsit, el botellón, interrupcions d´embarassos, anorèxies, etc.), com si l´escola fos responsable de tot. L´escola és molt important, però no només s´educa a l´escola i, en tot cas, no es pot sobresaturar de demandes a l´escola. Cal situar cada problema en el seu context i establir unes prioritats perquè no podem abastar-ho tot.
Però tornant a l´article de LaMalla.net, el titular i el text de la notícia més que informar desinformen. I és que si llegim el manifest del Fòrum d'entitats de persones usuàries dels mitjans audiovisuals aquest no demana com diu el text de la notícia "que els centres de secundària ofereixin de forma obligatòria una assignatura específica sobre comunicació audiovisual als nivells d´educació infantil i primària, dels 3 als 12 anys" (cosa impossible, d´altra banda!) sinó que demana que s´incloguin continguts d´educació audiovisual i multimèdia en determinades assignatures tant de primària com de secundària. Entenc que es tractaria més aviat de fer servir els materials audiovisuals i multimèdia de manera critica en les diferents àrees del currículum, cosa més raonable que inventar-se una assignatura nova. D´igual manera, mai se m´acudiria proposar la creació d´una assignatura sobre biblioteques, sinó que més aviat suggeriria que s´utilitzés efectivament la biblioteca com a eina de treball per a totes les àrees del currículum. D´altra banda, el manifest també demana l´oferta obligatòria en totes les etapes de l´educació secundària (vol dir ESO i Batxillerat?) d´una assignatura optativa sobre comunicació audiovisual i multimèdia. Més enllà de la viabilitat o conveniència d´aquesta proposta, queda palès que si volem informar-nos sobre qualsevol tema hem de consultar les fonts d´informació originals, perquè malauradament de vegades fins i tot els periodistes (que tots recordem com a estudiants competents en el seu pas per secundària) contribueixen a la confusió en què vivim immersos per la saturació d´informacions i desinformacions característica de l´època en què vivim.