07 d’abril 2006

Si això és notícia, cal potenciar l´ALFIN!

Al diari El País del passat 20 de març de 2006 vaig poder llegir un reportatge amb el suggerent títol La aldea global existe. En ell ens parlen d´un institut públic de Cangas del Narcea que ha estat guardonat amb el premi a la millor iniciativa educativa a Internet a nivell nacional pel per a mi desconegut (fins ara) programa Encuentros en la Red.
Fins aquí res de particular, però el que va cridar la meva atenció, més si tenim en compte que sembla referir-se a alumnes de batxillerat, va ser que en el text s´explicaven coses com:
1) "Los alumnos han descubierto que pueden estudiar desde casa, buscando información en Internet"
2) "la experiencia de este instituto también les enseña que no todo lo que encuentren lo pueden dar por bueno".
3) "Bien utilizado [es refereix a Internet] es un buen medio".
No em sembla que afirmacions aparentment tan òbvies haguessin de formar part d´una notícia.
No és un senyal més de que ens queda molta feina a fer a l´educació respecte l´ALFIN?

04 d’abril 2006

Llibre amb cd-rom molt interessant

Crec que les activitats relacionades amb l´ALFIN a secundària haurien de ser objecte de debat i planificació en els centres docents perquè si no correm el risc que, donat el seu caràcter transversal, dupliquem esforços en alguns aspectes des de diferents àrees del currículum però que deixem d´altres aspectes importants sense treballar. Estic convençut que hem de dedicar hores lectives a ensenyar els nostres alumnes a fer cerques de documents en catàlegs automatitzats de biblioteques, a consultar bases de dades en línia o hemeroteques digitals, etc. Hem d´aspirar a que prenguin consciència de les virtuts i limitacions dels sistemes de moda de cerca d´informació a Internet (tipus Google o Viquipèdia), a provocar-los la necessitat d´anar més enllà d´aquests, de citar les fonts d´informació que consulten, etc. No crec que serveixi el tòpic que els nostres alumnes dominen prou el treball amb ordinadors i la cerca d´informació a Internet perquè com molts altres tòpics no és totalment cert.
Des del meu punt de vista hi ha almenys dos problemes importants a l´hora de fer aquesta mena d´activitats. El primer rau a la dificultat de trobar un lloc a l´espai-temps per a elles. És a dir, no només calen suficients ordinadors i una biblioteca ben organitzada als centres docents, sinó que també cal saber quines hores de classe (de quin curs, de quina assignatura, etc.) es dediquen a aquestes activitats. Se m´acut que dedicar hores de tutoria pot ser una opció, o també programar crèdits variables que puguin cursar tots els alumnes. En tot cas, és un problema obert que cada centre hauria de plantejar-se.
Un segon problema rau en la poca quantitat d´exemples concrets d´activitats d´ALFIN realitzables a l´aula. Personalment trobo a faltar el fet de poder disposar d´activitats prèviament planificades i contrastades per professionals segurament més competents o imaginatius que jo. Per aquesta raó m´ha alegrat conéixer el llibre La biblioteca mediateca. D´infantil a secundària. Proposta de treball, obra col·lectiva d´un grup de docents d´infantil, primària i secundària: el Grup Bibliomèdia de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. El llibre descriu el marc conceptual i aporta bibliografia complementària, però al meu entendre el més interessant és que vé acompanyat d´un cd-rom amb activitats didàctiques per dur a terme als diferents nivells educatius, així com una selecció dels continguts i objectius curriculars relacionats amb la biblioteca en les diferents matèries.

Introducció al concepte d´alfabetització informacional (ALFIN)

Per introduir-nos al concepte d´alfabetització informacional, un bon punt de partida pot ser la lectura de "Alfabetización informacional: cuestiones básicas", del professor de la Universitat de Murcia José Antonio Gómez Hernández, autor a més d´un blog de referència en aquest camp: ALFIN: Alfabetización informacional.
Segons l´associació professional britànica CILIP, per a tenir alfabetització informacional és necessari "saber quan i per què necessites informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica"
El professor Gómez Hernández destaca la importància d´ensenyar l´ALFIN a l´escola -"la ALFIN se enseña mejor cuando se hace en el contexto de las necesidades de quienes siguen los programas: por ejemplo, si lo hacemos en la escuela o la universidad, si integramos las actividades de ALFIN con las asignaturas y trabajos de los alumnos"- i planteja la idea que la poca atenció que fins ara s´ha prestat a l´ALFIN estaria relacionada amb "la dificultad para el cambio de la cultura docente y la insuficiencia de las bibliotecas escolares, lo que perpetúa los métodos didácticos basados en la transmisión y reproducción de contenidos, más que en el desarrollo de competencias".